Növényvédő és Kártevőirtó Kft.

Darázsirtás


 

DARÁZS (Vespidae)


BIOLÓGIÁJA
A hártyásszárnyú darazsak között vannak társas és magányos fajok. Fullánkjuk tulajdonképpen módosult tojócső, így fullánkjuk csak a nőstényeknek, illetve a nőstényekből kialakult meddő dolgozóknak van. A fullánk belsejében van a méregcsatorna, melyhez a két méregmirigy kapcsolódik.
Nagy termetű, 15-20 mm hosszúságú, hártyás szárnyú rovarok, testük fekete-sárga rajzolatú és a méhekkel ellentétben csak gyengén szőrös. Magyarországon széles elterjedésben több száz fajuk él.
Csak a védett helyeken tartózkodó megtermékenyített nőstények telelnek át. 
Elsősorban kertes házak környékén, kora nyártól késő őszig találkozhatunk magányos vagy társas darázs fajokkal.
Magányos darazsak
A karcsú termetű rovarok fészküket sárból, agyagból készítik vagy növények üreges szárában alakítják ki. Nálunk a kürtösdarazsak (Odynerus spp.) a gyakoriak, amelyek fészküket lösz- vagy agyagfalakban készítik, csőszerű üregeket vájnak, melynek nyílása elé lefelé görbülő kürtőt építenek.
Társas darazsak
Leggyakrabban fatörmelékből, papírszerű anyagból, összerágott cellulózból, a földben sárral bélelt fészküket, amelyben a hímek, nőstények és a dolgozók élnek, talajba helyezhetik el, vagy növényekre, faodvakba, háztetők alá, fa-, tégla- vagy kőrakások közé építhetik. A család szaporodásával párhuzamosan fészkeiket szélesítik.
Fészkeik hatszögletű sejtjeit egy vagy több sorban építik, és sokszor beburkolják. A lárvák a vízszintesen álló sejtekben egyedileg fejlődnek. Bábozódáskor a dolgozók a sejtet lezárják. Rovarokkal táplálkoznak, de kedvelik a növényi nedveket és a gyümölcsöt is. Behatolnak a szőlőszem belsejébe is, rágó szájszervük ugyanis a méhek szívó szájszervétől eltérően alkalmas a szőlőszem megnyitására.
Közvetlen környezetünkben leggyakrabban a kecskedarázs fordul elő.


MEGJELENÉS


Kecskedarázs (Paravespula vulgaris)

15-20 mm hosszú, hártyásszárnyú, fekete-sárgás rajzolatú.
 
 

 

 

 

 

 


Kizárólag a megtermékenyített anya telel át, a többi darázs ősszel elpusztul. Tavasszal, általában áprilisban az áttelelt anya 10-20 pete lerakásával kezdi el a család kialakítását. 4-6 héten keresztül fészkét egyedül építi és lárvái táplálásáról is maga gondoskodik.

Fészkét a padláson, ablaktokok és fal találkozásánál, a föld alatt, vagy a növényzeten (bokrokon) alakítja ki.
Elsősorban ragadozó életmódot folytat, rovarokkal táplálkozik, de húst és gyümölcsöt is szívesen fogyaszt.


Német darázs (Paravespula germanica)

12-20 mm hosszú, a legközönségesebb faj. 
 
 

 

 

 

 

 


Fészkét gyakran a talajban, lyukakban, kis rágcsálók elhagyott üregében építi ki. Melegben könnyen támad.

 

Lódarázs (Vespa crabro)

A legnagyobb államalkotó rovarfaj. 18-40 mm hosszú, rozsdabarna színű, a hazai fajok közül a legveszedelmesebb. 
 
 
 

 

 


VÉDEKEZÉS

 

Darázsirtás
Különös óvatosságot igényel! 
Szakemberek zárt térben (pl. padláson, nyílászárók környékén ...) permetezést, füstképzést, hidegköd-képzést és ULV-eljárást alkalmaznak. A bokrokon vagy a padlástérben található fészek porozószer, illetve speciális aeroszol alkalmazásával irtható ki. A földben kialakított fészekben élők forró vízzel ölhetők el.
Legcélszerűbb a fészek nappali felkutatása és megjelölése. Irtószeres kezelésre a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor valamennyi rovar a fészekben van és az összes darázs egyidejűleg elölhető. A fészekbe jutó irtószertől, különösen a ködpermettől a darazsak először lebénulnak, majd elpusztulnak.
A helyiségbe berepült példányok légtérkezelő aeroszol palackkal ölhetők el.

Egy-egy példány az azonos márkanevű csapdába helyezett vonzó csalétekkel összefogható. 
A csapdát késő este, vagy korán reggel, amikor a darazsak kevésbé aktívak lehetőleg a darázsfészek közelébe, illetve a darazsak által szívesen látogatott helyekre (pl. teraszra, erkélyre stb.) helyezzük el, vagy fejmagasságban fákra, bokrokra, gerendára függesszük fel. Megfelelő elhelyezés esetén a csapda a darazsakat még a teraszra vagy épületbe történő berepülés előtt elfogja. 
Mielőtt kinyitjuk a csapda tetejét, minden esetben győződjünk meg arról, hogy a darazsak elpusztultak.

 

Megelőzés
•    A megelőzés általános lehetőségei (amelyek méhek ellen is hatékonyak!) a következők:
gondoskodjunk az élelmiszerek és az ételmaradék zárt tárolásáról,
•    az ételek és italok tálalására szolgáló edényeket gyakran tisztítsuk és az ételmaradékokat azonnal takarítsuk el,
•    a szemétgyűjtőt takarjuk le, naponta tisztítsuk (mossuk ki), béleljük ki műanyag zsákkal, amelynek gyakori cseréjére fordítsunk figyelmet,
•    a szeméttárolót az étkezési helytől minél távolabb helyezzük el,
•    Tavasszal az áttelelt fiatal királynő (anya) megfogása és elpusztítása is hatékony lehet. Erre a célra a darázsfogó csalétkek különösen alkalmasak. Mivel a darazsak igen jól repülnek és nagy területet bejárnak, ezért a módszer annál hatékonyabb, minél több csapdát helyezünk ki. 
Zárt térbe történő behatolásuk a nyílászárók (ablakok, ajtók) hálózásával megelőzhető.
 
További irtási módszerek
Darázsirtó aerosol,
Permetezés,
Füstképzés,
Légtérkezelő aeroszol,
Hideg-köd képzés,
Meleg-köd képzés,
ULV-eljárás,
Porozás.
 
 Ide kattintva felteheti a darázsirtással kapcsolatos kérdéseit, illetve elolvashatja a leggyakrabban előforduló kérdéseket.