Növényvédő és Kártevőirtó Kft.

Gyomirtás


 

Sokunknak bosszúságot okoz a térburkolatán előtörő gyom. (gyöngykavics, útszegély és járdasziget stb.) Ezek ellen ma már tökéletesen lehet védekezni. A szép gyommentes fű is elérhetővé válik szelektív gyomirtó alkalmazásával.

Egyre növekvő probléma a parlagfű, melynek irtása egyes területeken megoldottnak tekinthető. Ugyanez igaz csatornaszakaszok nádirtására. Arankairtást is végzünk az útszegélyek mellett. A levágott cserjék sarjainak, a kivágott fák tuskóinak vegyszeres kezelésével, az újbóli sarj kihajtás (bizonyos méret határig) az engedélyezett készítmények ecsetelésével és permetezésével gátolható.

Szelektív gyomirtás

 

Az egyszikű fűfélék  meghagyása mellett, kétszikű gyomok (pl: parlagfű) irtása, vagy kétszikű növények megtartása mellett egyszikű gyomfajok irtása.

 

 

Totális gyomirtás

A totális gyomirtó szerek nevükből is következően mindent irtanak. Csak szélcsendes időben permetezzünk ezekkel (is), és nem árt, ha a kezelt gyomok még viszonylag fiatalok, és nem túl sűrű az állományuk. Ha ugyanis a tenyészcsúcsaikra, azaz azokra a részeikre, ahol növekedésben van a növény, nem jut szer, akkor úgy járhatunk, hogy a leveleit lehullajtja ugyan a gyom (ahol a szer érte), azonban a növekedése nem áll meg.

 

 Totális gyomirtás lehet:

  • Tartós: Egy tenyészidőszakra teljes körű garanciával (permetezés, granulátum szórás) 

  • Egyszeri: Permetezéses technológiával több alkalommal egy évben.

 

Gyomirtás visszaellenőrzése

Totális vagy szelektív gyomirtás esetén egyaránt ugyanaz az ellenőrzési metódus. Kijelölünk véletlenszerűen egy 2 x 2 m2 területet. Ezen a területen felvételezzük a gyomflórát irtás előtt és után. Az irtott növényre vonatkoztatott két szám hányadosa lesz 100-zal szorozva. 95 % hatékonyságot fogadunk el.