Terménygázosítás

Gázosítás

A gabona tárolása során, a legnagyobb veszteségeket a raktári kártevők okozhatják. Egyik ideális szaporodó helye a kártevőknek a gabonatároló, egyrészt, mert elegendő mennyiségben áll rendelkezésre táplálék, másrészt pedig zavartalanul fejlődhetnek, hisz még természetes ellenségeiktől is védve vannak. Így nem meglepő, ha a betárolásnál még észrevehetetlen fertőzésből, néhány hónap alatt milliós nagyságrendű fertőzés alakulhat ki.

Amennyiben a tárolt terményünkben megjelentek a rovar kártevők, elpusztításukra többnyire a GÁZOSÍTÁSSAL történő kezelés lehet alkalmas.

Foszfor-hidrogén gáz

A terménygázosítás ma Magyarországon szinte kizárólag foszfor-hidrogén (PH3) gázzal történik. A gáz fejlesztéséhez az alumínium, illetve a magnézium foszfidjait használják, melyekből a levegő nedvességének hatására PH3 fejlődik.

Balesetveszély

Fontos tudni, hogy a PH3 igen erősen mérgező (I-es forgalmi kategória), belélegezve súlyos, akár halálos mérgezést is okozhat. Ugyanilyen következménye lehet a készítmények lenyelésének is. Bizonyos töménységben vagy nagy mennyiségű víz hatására történő gázfejlődés során robbanásveszélyes elegy alakulhat ki.

Szakember

A gázosítószereket, kizárólag egészségügyi gázmesteri képesítéssel rendelkező szakember szerezheti be, tárolhatja, illetve használhatja fel. A felhasználás során a szakember tájékoztatja a gázosítandó terület felelős vezetőjét és az ott dolgozókat a betartandó rendszabályokról és a felhasznált anyag engedélyezési okiratában és biztonsági adatlapjában szereplő legfontosabb előírásairól.

Gázáramlás

A gáz a gáztérben először lefelé, majd a gázokra jellemzően minden irányban terjed (naponta kb. egy métert halad gabonában). Azonban nedves, összetömörödött gócokba, illetve a poros, törtszemes, polyvás területekre nem vagy csak kis töménységben tud behatolni.

Az irtandó helység több pontjáról kaparékot szedünk. Ezt rostával megvizsgáljuk. Megszámoljuk hány élő rovar lesz a szitában. Ezt a műveletet ismételjük meg permetezés után néhány nappal. A két szám hányadosa 100-zal szorozva adja a hatékonyságot, melyet 95 %-ig fogadunk el.

A sikeres és hatékony védekezéshez feltétlenül szükséges a leggyakrabban előforduló rovarkártevők életmódjának ismerete. Ezeknek az apró általában 2-5 mm nagyságú kártevőknek (gabonazsizsik, rizszsizsik, kis lisztbogár, fogasnyakú gabonabogár, lapos gabonabogár, stb.) a közös jellemzőjük, hogy hozzánk a trópusi vagy mediterrán területekről kerültek be, különböző passzív terjedéssel. A terményt főleg a lárvák, de a kifejlett rovarok is károsítják. Származási helyükből következik, hogy a meleg, többé-kevésbé párás környezetben érzik jól magukat.

A zsizsikekről fontos tudni, hogy a nőstény a gabona (búza, rozs, árpa, rizs, kukorica, köles) magján lyukat vág, abba helyezi petéjét, majd a nyílást gyorsan keményedő váladékával lezárja. A kikelő lárvák a magban fejlődnek ki, annak belsejét fogyasztják, bebábozódnak, majd kirágják magukat kifejlődött bogárként, a mag belsejéből.

Fontos megemlíteni a raktárakban előforduló különböző molyokat, melyeknek a lárvái károsítanak a termény fogyasztásával, szennyezésével illetve, a felszínt behálózó szövedékükkel, amelyek alatt az áru meleg, párás, gyakran dohos lesz, és így kiváló feltételeket biztosítanak a fent említett bogarak fejlődéséhez, szaporodásához.

A fentieken túl, gyakori kártevő még a lisztatka és a portetű.

A mezőgazdasági áruk tárolásával, kereskedelmével foglalkozóknak, a következő szolgáltatásokkal állunk rendelkezésére:

Ez a módszer lehetővé teszi a termény helyszíni, szabadföldi gázosítását. Kivitelezése egyszerű, gyors, illetve zárt térben és szabadban egyaránt használható.

Fólia alatt

  • ömlesztett vagy zsákos áru;
  • épületben, vagonban és konténerben elhelyezett ömlesztett termény;
  • jármű;

Siló gázosítás húzatással egyik silóból a másikba, foszforhidrogén készítmény alkalmazásával. Formuláció: pellet; tabletta; golyó; tasak.

Kitároláskor, a rostálás kötelező (kivéve tasak használatakor).

A silócellán belül, a gázosító szer eloszlását és ezzel együtt a gázfejlődés egyenletességét már nem lehet befolyásolni. Ennek kiküszöbölését teszi lehetővé a gázvisszavezetéses, kényszer – légbefúvásos módszer az ún. J-System gázosítási eljárás. A hagyományos technológiával ellentétben, a silóban tárolt gabonát nem kell a gázosítással egy időben átforgatni.

Az eljárás alkalmilag létesíthető keringetéssel az ömlesztett terményben fejlődő foszfor – hidrogén egyenletes elterjedését biztosítja, melynek használata során a gázosítás hatékonyságát nagymértékben fokozni lehet. Ez a technológia, a világ egyre több országában használatos.

Az eljárás előnyei:

  • a gázosító szerek kijuttatása (silóba, garmadába) lényegesen rövidebb ideig tart,
  • a technológia garantálja a teljes mennyiségű gabonában az egyenletes koncentrációt (biztos ölőhatás),
  • a gázosító szer maradék anyaga az expozíciós idő után nem marad a gabonában,
  • a gázosítást követően, a gabonát nem kell rostálni,
  • a gázosítási szer behatási ideje lerövidül a húzatás idejével,
  • a megrendelő elektromos és munkabér jellegű költségei jelentősen csökkennek,
  • a gabona szállíthatósága akár napokkal is lerövidülhet.

Malmok és üres terek fertőtlenítésének egyik lehetséges módja a gázosításos eljárás. Az eljárás végrehajtása előtt gondoskodni kell az épület teljes kiürítéséről, valamint a megfelelő hatásfok elérése céljából, tökéletesen szigetelni kell az épületet.

Mivel a gázosítás során alkalmazott szer erősen mérgező, valamint tűz- és robbanás veszélyes a biztonsági előírások betartása elengedhetetlen.

A gázosítást kizárólag egészségügyi gázmesteri képesítéssel rendelkező szakember végezheti.

Nagynyomású permetezővel juttatjuk ki a rovarölő szert. A raktár egész alapterületére, valamint a falakra kijuttatott irtószerrel tudjuk elérni, hogy a raktárak rovarfertőzöttsége, használat előtt megszűnjön.

Üres légtér fertőtlenítése: (silócellák, síktárolók)

  A védekezés legfontosabb eszköze a megelőzés, azaz a termény betárolása előtt elengedhetetlen az üres raktárak, silók tisztítása, fertőtlenítése.

  Megrendelés alapján alkalomszerűen végezzük, különböző rovarölő szerek felhasználásával, amelyeket permetezőgéppel juttatunk az üres silócellákba, raktárakba. Célja az üres silócellákban, raktárakban megbúvó készletkártevők (zsizsik, lisztbogár, stb.) elpusztítása, így megakadályozva a későbbiekben tárolni kívánt termény elfertőződését.

  Síktárolók esetében, nagyteljesítményű, légporlasztásos permetezőgéppel is végezzük a fertőtlenítést.

Termény preventív rovarölő szeres kezelése

Betároláskor a termény felületére rovarölő szert visznek fel filmszerű rétegben, ezzel az eljárással 0, 5 – 1 év tartósságot lehet biztosítani az előtte megtisztított gabona felületén a rovarkártevők ellen.