Totális gyomirtás

Gyomirtás módjai

Sokunknak bosszúságot okoz a térburkolatán előtörő gyom. (gyöngykavics, útszegély és járdasziget stb.) Ezek ellen ma már tökéletesen lehet védekezni. A szép gyommentes fű is elérhetővé válik szelektív gyomirtó alkalmazásával.

Egyre növekvő probléma a parlagfű, melynek irtása egyes területeken megoldottnak tekinthető. Ugyanez igaz csatornaszakaszok nádirtására. Arankairtást is végzünk az útszegélyek mellett. A levágott cserjék sarjainak, a kivágott fák tuskóinak vegyszeres kezelésével, az újbóli sarj kihajtás (bizonyos méret határig) az engedélyezett készítmények ecsetelésével és permetezésével gátolható.

Szelektív gyomirtás

Az egyszikű fűfélék meghagyása mellett, kétszikű gyomok (pl.: parlagfű) irtása, vagy kétszikű növények megtartása mellett egyszikű gyomfajok irtása.

Totális gyomirtás

A totális gyomirtó szerek nevükből is következően majdnem minden növényt irtanak. Csak szélcsendes időben permetezzünk ezekkel (is), és nem árt, ha a kezelt gyomok még viszonylag fiatalok, és nem túl sűrű az állományuk. Ha ugyanis a tenyészőcsúcsaikra, azaz azokra a részeikre, ahol növekedésben van a növény, nem jut szer, akkor úgy járhatunk, hogy a leveleit lehullajtja ugyan a gyom (ahol a szer érte), azonban a növekedése nem áll meg.

Tartós totális gyomirtás

Egy tenyészidőszakra teljes körű garanciával (permetezés, granulátum szórás).

Egyszeri totális gyomirtás

Permetezéses technológiával több alkalommal ismételve, de tartamhatás nélkül egy évben.

Totális vagy szelektív gyomirtás esetén, egyaránt ugyanaz az ellenőrzési metódus. Kijelölünk véletlenszerűen egy 2 x 2 m2 területet. Ezen a területen felvételezzük a gyomflórát irtás előtt és után. Az irtott növényre vonatkoztatott két szám hányadosa lesz 100-zal szorozva. 95 % hatékonyságot fogadunk el.