Szelektív gyomirtás

Szakszerű gyomirtás

Sokan kilátástalan küzdelmet folytatnak a gyepben megjelenő kétszikű gyomok ellen. Gyakran mindez a rossz talaj előkészítés következménye – nem gyomtalanítják a füvesítési munkák előtt a területet, sokszor a felhasznált termőföldek is gyomfertőzöttek, de az is jellemző, hogy a már kész gyep a környék gyomos, elhanyagolt területeiről fertőződik.

A szép, gyommentes fű is elérhetővé válik szelektív gyomirtó alkalmazásával. A szelektív gyomirtók a gyomok olyan élettani folyamatait gátolják, amelyek a fűféléknél vagy nincsenek meg, vagy annyira eltérően működnek, hogy az nem nyújt támadási felületet gyomirtó számára.

A kétszikű gyomok úgynevezett szelektív gyomirtó szerekkel könnyen kiirthatók Ezt a munkát minden esetben bízza szakemberre.

GYOMIRTÓ SZEREKKEL TÖRTÉNŐ VÉDEKEZÉS

A növény hat leveles állapota az a határ, ameddig a gyomirtó szeres védekezés még hatékonyan végezhető.

A vegyszerrel kezelendő területek között problémát jelentenek azok, ahol bokrok, fák is vannak. Itt fontos gyomirtó szerek helyes kiválasztása és a védeni kívánt növények gyökér-zónáinak kikerülése. Mindig figyelembe kell venni, hogy a kipermetezett szert az eső bemoshatja, és a talajvíz elszállíthatja.

Elvadult és ipari területeken alkalmazható a vegyszeres eljárás, a "totális" gyomirtás.

A parlagfű végleges, a területről történő kiirtását kizárólag a természetes szukcessziós folyamatok mesterséges meggyorsításával érhetjük el.

Hatékonyság szempontjából a kombinált "fűmagvetés és szelektív gyomirtás" a legkedvezőbb.

A PARLAGFŰ BIOLÓGIÁJA ÉS AZ ÉLETTERÉNEK KIALAKULÁSA

A parlagfű a magról kelő kétszikű gyomnövények közé tartozik, magvainak többsége a talaj felső 2,5-3 cm-es rétegéből csírázik ki. A talaj mélyebb rétegeiben (35-45 cm) a magvak akár 30-40 évig és elfekszenek, megőrizve csírázóképességüket.

A parlagfű pionír gyomnövény, leggyakoribb felszaporodási helye a bolygatott talajú, zárt növényborítással nem rendelkező területek. Ezek elsősorban építkezések, földutak, árokpartok, friss füvesítések, nem megfelelően gyomirtott kapás kultúrák (napraforgó, kukorica).

Minden növény magról kel ki és fagyokig virágozhat. Hazánkban március végén kezdődik a magok csírázása, április-májusban az összes mennyiség kb. 60%-a kikel, de egészen az őszi fagyokig várható megjelenése. Csírázásához a 10-20 C°-os hőmérséklet a legkedvezőbb, szereti a fényt, de akár teljes sötétségben is képes csírát hajtani.