PESTDROID

Rendszer rövid ismertetése

A Növényvédő és Kártevőirtó Kft. elektronikusan követhető kártevőirtási metódust fejlesztett ki, mind rágcsáló-és mind rovarirtás területén. Ennek célja, a hibalehetőségek kizárása és a dokumentálás megkönnyítése.

Minden szerelvényt NFC matricával lát el, mely beolvasása mobil telefonon működő applikáción keresztül történik. Az NFC matrica beolvasása után, a szerelvényekben észlelt események (pl.: irtószer fogyás, kártevő fogás…) elektronikusan kerülnek rögzítésre az applikáció segítségével.

Ezen adatokból automatikusan generálódik a heti ellenőrzések nyilvántartója és az ellenőrzési jegyzőkönyv, melyek tartalmazzák az ellenőrzések eredményét. Továbbá készül egy „Szerelvény ellenőrző lista”, mely a szerelvény ellenőrzéseket időbélyeggel látja el. Ezt a három dokumentumot elektronikus formában küldjük a Megrendelőnek.

Amíg minden szerelvény nem kerül ellenőrzésre, a munkalapot nem engedi lezárni, így nem maradhat szerelvény ellenőrizetlenül. Amennyiben egy szerelvény nem ellenőrizhető valamilyen okból, akkor a környezetről, az ellenőrzést gátló környezetről fénykép készül és az adott szerelvény adatai mellé kerül elektronikusan.

A szerelvényeket tartalmazó térkép telefonon lesz számunkra látható és ott követhető a területen történő haladás, térkép vagy lista nézetben.

Távolról is látható, hogy hol tartanak a kollégák az érintett telephelyen.

A munkavezető közvetlenül látja, hogy a vele dolgozó szakember adott pillanatban hol tart.

Másodperc pontosan megmondható, hogy melyik szerelvényt ki és mikor ellenőrizte. Ezt akár 1 vagy több év múlva is meg tudjuk nézni, tehát a nyomon követhetőség teljes marad.

A rendszer előnyei

Még folyamatos fejlesztés alatt van, ezért a munkafolyamatok egy része jelenleg is papír alapon történik. Így kerül rögzítésre az elvégzett munkák adatai, az éves programtervbe (munkavégzések dátuma), a Területkezelési naplóba (technológia, felhasznált szer neve, dózis, hatóanyag, munkavégző adatai) és a munkavégzés igazolására szolgáló és a számlázás alapját képző Munkalapra is.